Nauczyciel sztuki - mgr Elżbieta Skorupińska

Scenariusze zajęć

Publikacje:     1. Metody przybliżania muzyki artystycznej dzieciom.

2. Percepcja muzyki. 

3. Elementy muzyczne wpływające na ilustracyjność utworów.