CZERWIEC 2014/2015

----------------     

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - 26.06.2015R.

----------------     

WYCIECZKA DO LESZNA -  23.06.2015r. 

 

 

   

 

 

----------------     

SZKOLNY BIWAK 22-24.06.2015r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lginiu dziękuje pani Izabeli Urbańskiej za pomoc i opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki rowerowej zorganizowanej  w trakcie biwaku.  

----------------     

WYCIECZKA DO SALI ZABAW „WIDZI MISIE” - 22.06.2015r. 

    W poniedziałek 22.06.2015 r. tuż po śniadanku dzieci z przedszkola pojechały autokarem na wycieczkę do Włoszakowic.

Celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę. W sali zabaw dzieci korzystały z licznych atrakcji, m.in. basenu z tysiącem kulek, licznych tuneli, zjeżdżalni oraz z wielu innych niespopdzianek. Po zabawie zaproszono wszystkie dzieci do wspólnego stołu gdzie czekały pyszne kiełbaski z grilla. Duże wrażenie na przedszkolakach zrobił plac zabaw znajdujący się obok budynku „Widzi Misie”. W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy także mini zoo i zjedliśmy pyszne lody. Zadowolone, lekko zmęczone i pełne wrażeń dzieci wróciły do przedszkola z nadzieją, że wkrótce ponownie odwiedzą salę zabaw.  

 

 

----------------     

DYSKOTEKA ORGANIZOWANA PRZEZ RODZICÓW UCZNIÓW KLASY VI - 16.06.2015r. 

----------------     

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - 11.06.2015r. 

    11 czerwca przeprowadzony został egzaminy na kartę rowerową. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym  jako rowerzysty i wyrobienie poczucia  odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych. Podczas egzaminu teoretycznego było sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego, a w części praktycznej sprawdzenie  umiejętnościami jazdy na rowerze.

                   Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów z klas IV, wszyscy zdali egzamin. Gratulacje! 

----------------     

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lginiu dziękuje wszystkim rodzicom, dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie i uczestnictwo:

  1. 26 maja w Dniu Matki organizowanym przez Radę Sołecką wsi Lgiń dla mam z Lginia, Hetmanic i Radomyśla na Sali wiejskiej w Lginiu

  2. 30 maja w Dniu Dziecka organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii ze Wschowy na plaży w Lginiu,

  3. 31 maja w festynie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Łysinach

----------------