WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

 

Analiza porównawcza wyników sprawdzianu klasy VI SP Lgiń 2002-2016
1. Średnie punktów
Rok średnia szkoły średnia gminy średnia powiatu średnia wojew.  średnia okręgu średnia kraju
2002 31,50 30,40 29,00 27,90 28,30 29,50
2003 26,30 27,70 26,90 27,40 27,80 28,60
2004 27,80 26,50 24,90 24,40 24,60 25,60
2005 31,40 29,66 28,69 28,97 28,98 29,50
2006 24,86 27,40 25,17 24,50 25,00 25,30
2007 31,22 27,03 25,77 25,63 25,96 26,60
2008 29,90 25,96 24,95 25,40 25,40 25,80
2009 23,55 21,54 21,46 22,06 22,03 22,64
2010 26,64 25,39 24,47 24,05 23,79 24,56
2011 32,22 25,85 24,80 24,88 24,65 25,27
2012 23,36 23,28 22,51 22,27 22,01 22,75
2013 24,36 25,26 24,17 23,98 23,37 24,03
2014 28,17 25,71 24,95 25,53 25,16 25,82
2015 25,67 25,88 25,67 26,48 26,62 27,47
2016 25,60 24,80 23,60 24,40 24,00 25,20