PRZYJACIELE SZKOŁY

 

”Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi,,

                                                    Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lginiu serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę.

Z serca dziękujemy osobom, firmom, instytucjom za gesty życzliwości i wsparcie , które wpłynęło w znaczny sposób na podwyższenie jakości pracy naszej szkoły, poprawę bazy materialnej  oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły. Dzięki Państwa ofiarności możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.  

DZIĘKUJEMY

GLASS-POL AUTO SZYBY LGIŃ - www.glass-pol.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE LEMAR Sp. z o.o.

Potrzanowo k. Poznania - www.lemar.poznan.pl