Misja szkoły

  
 Jesteśmy szkołą:

  1/  promującą uniwersalny system wartości,

  2/ wychowującą uczniów w duchu umiłowania Ojczyzny,

  3/ pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju talentów, 

  4/ prowadzącą zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,           

  5/ wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

  6/ wspierającą ducha partnerstwa tolerancji między uczniami i pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,

  7/ pozwalającą poznać kulturę i obyczaje innych narodów.  

 

Strona główna    Informacje ogólne        Kadra      Rada Rodziców      Organizacje szkolne    Sport w szkole 

   Nasze klasy     Z życia szkoły     Baza turystyczna     Edukacyjne linki     Strony nauczycieli    Kontakt