Historia szkoły

 

    Dzięki usilnym staraniom pierwszego po wojnie sołtysa Lginia Mariana Dziaszyka w dniu 8 lipca 1945 roku zostaje skierowany do Lginia nauczyciel—Józef Kostański, który zaczął organizować SZKOŁĘ.  

    Rozpoczęcie nauki w usuniętym przed 152 laty ze szkoły języku polskim, miało miejsce w dniu 4 września 1945 roku, w budynku z czerwonej cegły znajdującym się obok kościoła. Otwarcie roku szkolnego było bardzo uroczyste. Udział w nim wzięli: wójt gminy, kierownik szkoły z Brenna—p. Rajewski, kierownik szkoły z Zaborówca—Józef Stępczak. Dzieci z sąsiednich szkół przyjechały z występami artystycznymi, występując w strojach regionalnych. Były gorąco oklaskiwane przez masowo przybyłą na uroczystość ludność Lginia. 

    Pierwszy rok nauki rozpoczęło 51 uczniów  klas I—IV. Byli to uczniowie, którym okres wojenny nie pozwolił na kontynuację nauki oraz ci, którzy powinni podjąć naukę zgodnie z wiekiem. Zajęcia odbywały się na jedną zmianę. W październiku 1945 roku kierownik szkoły Józef Kostański powołuje do życia Komitet Rodzicielski. Pierwsze posiedzenie odbyło się 15 października 1945 roku. Do najważniejszych zadań przyjęto:

n     wyposażenie klas w sprzęt oraz jego naprawa,

n     zabezpieczenie szkoły w opał na zimę.

    Nauka w szkole Podstawowej w Lginiu do roku 1961 odbywała się w dwóch budynkach—4 izbach lekcyjnych. Warunki do nauki były trudne ze względu na wzrastającą z roku na rok ilość uczniów i w związku z tym poważne trudności we właściwej organizacji procesu nauczania. Z powodu takiej sytuacji kierownik szkoły korzystając z hasła 1000 szkół na tysiąclecie wystąpił z propozycją budowy szkoły na zebraniu wiejskim. Propozycja uzyskała pełną aprobatę społeczeństwa oraz władz powiatowych. W 1959 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Kierują nią: Edward Adamowicz oraz Władysław Darda. Zakończenie budowy nowej szkoły i oddanie jej do użytku przypada na dzień 1 września 1961 roku. Nowy budynek szkolny zapewniał dobre warunki dla uczniów do nauki i do pracy dla nauczycieli. Szkoła zostaje wyposażona w sprzęt oraz otrzymuje pomoce naukowe. Zakupiony zostaje pierwszy telewizor i radia oraz zespół sprzętu do radiofonii. W doposażeniu szkoły pomaga Komitet Rodzicielski. Najlepiej wyposażony zostaje gabinet fizyki i zajęć praktycznych oraz biologii. Wyposażenie szkoły systematycznie wzbogaca się dzięki znacznym środkom budżetowym oraz pomocy ze strony zakładu pracy, który wynajmuje obiekt na kolonie letnie. Jednak od 1975 roku następuje zahamowanie doposażenia szkoły. Sprzęt i pomoce naukowe są już zniszczone.

    Szczyt dalszego wzbogacania się szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne przypada na lata 90—te. Szkoła uzyskała w tym czasie stoliki i krzesła do 6 klasopracowni oraz warsztaty do zajęć praktycznych, meblościanki, znaczną część pomocy dydaktycznych.

    Kilka lat później z inicjatywy aktualnego dyrektora—mgr Tomasza Andrysa powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Pierwotne działanie komitetu to gromadzenie środków na rozbudowę. Wyprodukowano min cegiełki na rozbudowę szkoły (firma BESSMAN), które rozprowadzano wśród rodziców i znajomych. W sklepie GS ustawiono szklaną gablotę (od sponsora—ZAKŁAD SZKLARSKI), do której można było wrzucać pieniądze. Rozpoczęto prace nad projektem. Postanowiono w pierwszej fali rozbudowy zmodernizować kuchnię i zaplecze. Dzięki temu zaistniałaby możliwość wynajmowania szkoły w wakacje, a dzięki temu uzyskania środków na budowę sali. Projekt sali wykonał inż. Cichy ze Wschowy. Dzięki zrozumieniu władz lokalnych i dużym zaangażowaniu Komitetu udaje się zaplanować budowę w budżecie gminy. Po przetargu wykonawcą zostaje firma ATA ze Wschowy, a inspektorem nadzoru pan Mieczysław Makuch. Oczyszczeniem terenu pod budowę zajęli się rodzice. Usunięto 6 wielkich drzew oraz duże nierówności terenu. Później budowa ruszyła. Prace był wykonywane sprawnie i bez większych przeszkód. Po kilku latach nastąpiło uroczyste otwarcie sali szkolnej - w 1996 roku. Obecny był kurator leszczyński, władze samorządowe, zaproszeni goście, rodzice i dzieci. W ramach rozbudowy zmodernizowano kuchnię i zainstalowano ciepłą wodę w klasach oraz wymieniono piec szkolny z węglowego na olejowy. Szkoła otrzymała także szafki oraz sprzęt sportowy.

 

Strona główna    Informacje ogólne        Kadra      Rada Rodziców      Organizacje szkolne     Sport w szkole 

   Nasze klasy     Z życia szkoły    Strony nauczycieli   Baza turystyczna     Edukacyjne linki      Kontakt