Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lginiu mgr Tomasz Andrys

       Jest dyrektorem szkoły od września 1993r., nauczyciel dyplomowany.  Absolwent AWF we Wrocławiu, studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie szkołą"(Politechnika Zielonogórska), kurs "Lider WDN w reformującej się szkole"(ODN Zielona Góra), szkolenia m.in.w zakresie "Priorytety wychowawcze w środowisku lokalnym", "Współpraca międzynarodowa szkół", "Mierzenie jakości pracy szkoły". Jest instruktorem tenisa stołowego (AWF Wrocław) oraz posiada uprawnienia sędziego sportowego w tej dziedzinie. W czerwcu 2013r. został ponownie powołany na stanowisko dyrektora naszej szkoły. 

     W ocenie pracy dokonanej przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. - Delegatura w Zielonej Górze czytamy:

       "Jako organizator życia szkoły wykazuje się bardzo dobrą umiejętnością planowania pracy  oraz skutecznością w realizacji poszczególnych celów we wszystkich sferach  działalności szkoły(...) . Systematycznie dąży do unowocześniania bazy placówki. Dzięki jego inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu w szkole powstała dobrze wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem (...). Troszczy się o dobro uczniów. Kieruje placówką w sposób demokratyczny. Stwarza korzystne warunki do samodzielnej i twórczej pracy."

     Od początku swojej pracy w szkole jest opiekunem SKS oraz założycielem LZS Tajfun Lgiń (tenis stołowy). W tej dziedzinie osiąga duże sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas turnieju 9 września 2007 Prezes LOZTS Ryszard Kulczycki wręczył panu dyrektorowi Tomaszowi Andrysowi trzy odznaczenia PKOL i PZTS. Pan dyrektor otrzymał:
- brązowy medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- srebrną odznakę 75-lecia PZTS za zasługi dla rozwoju tenisa stołowego w Polsce
- srebrną honorową odznaką PZTS. 

 

Strona główna    Informacje ogólne        Kadra      Rada Rodziców      Organizacje szkolne     Sport w szkole 

   Z życia szkoły    Baza turystyczna     Edukacyjne linki     Strony nauczycieli    Kontakt