Biblioteka szkolna mgr Beata Sawicka

W bibliotece:

 chętnie Cię widzimy,

nie stawiamy stopni,

do niczego nie zmuszamy.

W bibliotece możesz:

wybierać i wypożyczać książki,

czytać czasopisma,

myśleć i szukać informacji,

pytać,

uśmiechać się,

mieć spokój.

ZAPRASZAMY codziennie na przerwach po 3. lekcji oraz w poniedziałki, wtorki i czwartki od 14.20 do 15.20.

    W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty księgozbiór. Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych dla klas I – VI oraz nowości w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży. W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. W bibliotece organizowane są: tematyczne wystawy książek, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i inne, głośne czytanie książek. Współpracujemy z Biblioteką Miasta i Gminy Wschowa, a nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę publiczną.

     Do szkolnej biblioteki serdecznie zapraszamy także rodziców naszych uczniów. Mogą Państwo wspólnie ze swoimi dziećmi wybierać książki do wypożyczenia, skorzystać z literatury pedagogicznej dla dorosłych, udostępniamy również w bibliotece dokumentację naszej szkoły.

W BIBLIOTECE…

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LGINIU

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

 

 

 W BIBLIOTECE…

Wrzesień

Dzieci wybrały do głośnego czytania „ Legendy warszawskie. Najbardziej spodobał się „ Bazyliszek. Swoje wrażenia po wysłuchaniu legendy po prostu… narysowały.

Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Andrzejem Grabowskim organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wschowa.  

Październik

Uczniowie klas II-VI utworzyli klasowe Kąciki mola książkowego”. Oto efekty:

 

PAMIĘTAJMY!!!

Wszystkie przeczytane książki zapisujemy do „ Dzienniczka lektur ‘’, wykonujemy ilustrację i wyrażamy swoją opinię.

 

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LGINIU

1.    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2.    Jednorazowo można wypożyczyć do czterech książek, na okres jednego miesiąca.

3.    Książki i inne zbiory biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

4.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zwraca taką samą lub płaci równowartość aktualnej ceny rynkowej.

5.    Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

6.    W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

7.    Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

8.    W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

1. Podręczniki są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

     Dla każdego oddziału klasowego przypada dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Uczniowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.